Paylaş:
Bildirimler
Tümünü temizle

Fen Bilimleri Paylaşım Forumuna Facebook ile giriş yaparak paylaşımda bulunabilirsiniz. Facebook ile giriş konusu için tıklayınız.

Facebook ile giriş konusu için tıklayınız.

Test - 15 (Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme) (2019-20)


(@celcius)
Yönetici
Katılım : 2 sene önce
Gönderiler: 88
Topic starter  

Fen Bilimleri MEB Kazanım Testleri Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme pdf testi indir

F.7.6.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu / Kavramlar: İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişki

F.7.6.1.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.

F.7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.

F.7.6.1.3. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

F.7.6.2. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Önerilen Süre: 12 ders saati

Konu / Kavramlar: Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme

F.7.6.2.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.

F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

F.7.6.2.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.

F.7.6.2.4. Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.

Test - 15 (Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme) (2019-20)


Alıntı
Paylaş: